Vurdering af stramt tungebånd

Stramt tungebånd er noget vi har stort kendskab til her hos Den gode barsel. Både pga private erfaringer, men især gennem vores arbejde med ammevejledning ude hos familierne. Vi besøger nemlig mange familier, som mistænker stramt tungebånd grundet deres ammeproblemer. Familierne har forsøgt at finde svar og hjælp andre steder, men er ikke lykkedes med dette. Vi ser derfor mange børn som har stramt tungebånd – mange flere end der statistisk anslås. Ifølge SST fødes der mellem 11-22% børn med stramt tungebånd, men vi oplever helt klart en højere procentdel. Vi skal dog huske på, at vi jo kun møder de familier, som har problemer med amning eller flaskegivning. Vi kommer jo ikke ud til familier hvor amningen fungerer fint.

Du kan læse mere om stramt tunge- og læbebånd samt se billeder, og checke symptomeliste her.

Vurdering af stramt tunge – og læbebånd i klinik

Da vi har oplevet øget efterspørgsel på vurdering af stramt tungebånd, har vi valgt at oprette en ydelse med dette formål, som foretages i klinik i Greve.

Har du en mistanke om at din baby kan have stramt tungebånd og vil du gerne have en vurdering af specialiserede fagpersoner, kan vi hjælpe dig. Se sypmtomsliste her. 

Hos Den gode barsel er vi uddannet i at vurdere stramt tunge- og læbebånd, spændninger etc. samt at undervise i styrkeøvelser og aftercare efter klip.

Ingen forløb er ens, derfor er vores anbefalinger altid skræddersyet til lige netop jer, ud fra det vi observerer og det I fortæller os.

Hvis vi har vurderet at jeres barn har stramt tunge- og/eller læbebånd, vejleder vi jer, i samarbejde med jer, i hvad de næste skridt kunne være. Dette involverer ikke altid løsning (klip) af tungebånd eller læbebånd. Stramt tungebåndsproblematikken er kompliceret og kræver meget ofte, at flere fagpersoner og -grupper er ind over forløbet.

Sådan foregår det

Forud for aftalen vil du blive bedt om at udfylde et spørgeskema, som vil blive sammenholdt med den mundfunktionelle undersøgelse, som bliver udført når vi mødes. På den måde kan vi lægge den bedste plan for, og sammen med jer.

Vi vil gerne se barnet spise, enten ved brystet eller på flaske, som I ville gøre det derhjemme. Her vil vi, ganske kort, forsøge at optimere på det vi ser.

Ønskes decideret ammevejledning som er mere dybdegående, kan der bookes en opfølgende session med dette fokus eller der kan bookes et ammebesøg i hjemmet. 

Under den mundfunktionelle undersøgelse vil vi udføre forskellige øvelser i dit barns mund for at danne os et overblik. Vi gør dette med stor respekt for barnets signaler, og overskrider ingen grænser, da dette vil være uhensigtsmæssigt.

Vi taler undervejs med jer forældre, om det vi observerer.

Efter at have dannet os et overblik, vil vi forsøge at hjælpe jer videre til de rette behandlere. Dette kan være osteopat, kiropraktor, kranio-sakral terapeut og øre-næse-halslæge.

I vil få dokumenter med relevant viden med hjem.

Ønskes mere hjælp?

Vi ved, at et forløb med klip og genoptræning efter klip, kan være langt og sejt at komme igennem, derfor har vi gjort det muligt at tilkøbe en pakke, med yderligere hjælp og støtte, til at komme så godt ud på den anden side som muligt.

Pakken indeholder:

 • Ekstra besøg hos Louise i Greve med vejledning i suttetræning, aftercare og sparring.
 • Sparring over telefon eller mail efter behov.
 • Mulighed for at sende videoer til Louise over telefonen.

Din behandler

Louise vil være den der vurderer jeres barns mundfunktionalitet. Louise er uddannet sygeplejerske og international certificeret ammekonsulent IBCLC samt certficeret ammespecialst CBS,  og har stor erfaring indenfor stramt tungebånd. Louise har meget efteruddannelse om emnet, især fra udlandet, og efteruddanner sig løbende, og er således kompetent til at varetage opgaven. 

Louises efteruddannelse

 • Certificeret ammespecialist (CBS)
 • Full Spectrum TOT Conference v. Myrte van Lonkhuijsen (IBCLC)
 • Breathe Baby Course 2022
 • Basiskursus i orofaciale dysfunktioner og stramt tungebånd Kursus v. OMFT-Akademiet
 • Stramt tungebånd – Hvordan ser vi det og hvad kan vi gøre for de 0-1 årige – kursus hos Funktionel Terapi v. Mie Søndergaard og Hanne Bundgaard
 • OMFT-terapeut
 • Using the Assessment Tool for Lingual Frenulum Function™© v. Hazelbaker Lactation Institute
 • Tongue Tie symposium 2023 v. GOLD Learning
 • Comprehensive review on infant suck v. Cathy Watson-Genna
 • Supporting Bottle Feeding Skills v. Susan Howard
 • 2023 Untying Ankyloglossia: The Impact on Infants and Children v. Dr. Ghaheri